شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۵/۰۴/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "میدان دخانیات" دارند.

۱۷ام اردیبهشت ۱۳۸۸ تخریب میدان دخانیات ۳
میدان دخانیات سقز جهت بازسازی و نصب تندیس ماموستا هیمن،تخریب شد. شهرداری سقز محوطه سازی این میدان را به عهده گرفته است