شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "میدان دخانیات" دارند.

7th می 2009 تخریب میدان دخانیات ۳
میدان دخانیات سقز جهت بازسازی و نصب تندیس ماموستا هیمن،تخریب شد. شهرداری سقز محوطه سازی این میدان را به عهده گرفته است