شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "میدان ماموستا همین" دارند.

5th آگوست 2009 نصب تندیس ماموستا هیمن ۴
مقدمات نصب تندیس ماموستا هیمن در میدان ماموستا همین(سه راه دخانیات) آغاز شد..