شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "ناوگان حمل و نقل شهری" دارند.

31st دسامبر 2008 35 دستگاه اتوبوس در شهر مسافر جابه جا می کنند ۳
فرماندار شهرستان سقز گفت: 4 ميليون و 500 هزار نفر مسافر از ابتداي سال‌جاري تاكنون توسط ناوگان حمل و نقل عمومي شهرستان سقزبه وسیلبه 35 دستگاه اتوبوس فعال در داخل و خارج از شهر جابه‌جا شده‌اند. .مديرعامل سازمان اتوبوسراني هم  گفت: از طريق فروش بليط بالغ بر 136 ميليون ريال سود به سازمان اتوبوسراني رسيده است.