شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "نقاشی بر روی سفال" دارند.

11th ژانویه 2009 نمایشگاه نقاشی بر روی سفال-گزارش تصویری ۱۰
نمایشگاه نقاشی بر روی سفال در نگارخانه اداره ارشاد سقز برپا شده است این نمایش گاه آثار کبری رستمی، بیان عبداللهی، لیلا رمضانی، فرشته رمضانی، گلاله کردستانی، خرامان محمدی، شادی ولزاده و پرستو بیگی را در خود جای داده است.

11th ژانویه 2009 برگزاری نماشگاه نقاشی بر روی سفال ۰
نمایشگاه نقاشی بر روی سفال 8 نفر از هنرجویان این رشته درنگارخانه اداره ارشاد سقز در حال برگزاری است. این هنرجویان عبارتند از: کبری رستمی، بیان عبداللهی، لیلا رمضانی، فرشته رمضانی، گلاله کردستانی، خرامان محمدی، شادی ولزاده و پرستو بیگی که حدود 40 اثر خود را به نمایش گذاشته اند.