شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۶/۰۳/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "نقاشی کودکان" دارند.

۸ام خرداد ۱۳۹۴ کودکان پارک شهر را نگارخانه کردند ۰
بعداز ظهر پنجشنبه ۷ خرداد، پارک مولوی به نگارخانه ای برای به نمایش گذاشتن آثار نقاشی کودکان تبدیل شد.مهد کودک گلهای زندگی متولی برگزاری این گالری روباز بود.حریقی مدیر مهدکودک در گفتگویی کوتاه به شارنیوز گفت: در ادامه برنامه های سالهای گذشته مهدکودک گلهای زندگی امسال هم اقدام به برپایی نمایشگاه نمودیم.در مجموع ۱۲۰ کودک ۴ تا ۶ ساله آثارشان را برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشتند.وی همچنین افزود: نقاشیها گروهی، فردی و در موضوعهای آزاد بوده و همچنین کودکان با استفاده از تکنیک کلاژ روی سنگ، کوزه و سفال خلاقیتشان را به نمایش گذاشتند.ناصر فیض الله بیگی مربی نقاشی هم در رابطه با این نمایشگاه گفت: نزدیک به هزار اثر از کودکان با استفاده از ماژیک، گواش و آبرنگ به نمایش گذاشته شده.وی در مورد هدف از برپایی اینگونه نمایشگاه ها گفت: نقاشی وسیله ای است برای شکوفایی توانمندی و ...