شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "نقاشی کودکان" دارند.

29th می 2015 کودکان پارک شهر را نگارخانه کردند ۰
بعداز ظهر پنجشنبه ۷ خرداد، پارک مولوی به نگارخانه ای برای به نمایش گذاشتن آثار نقاشی کودکان تبدیل شد.مهد کودک گلهای زندگی متولی برگزاری این گالری روباز بود.حریقی مدیر مهدکودک در گفتگویی کوتاه به شارنیوز گفت: در ادامه برنامه های سالهای گذشته مهدکودک گلهای زندگی امسال هم اقدام به برپایی نمایشگاه نمودیم.در مجموع ۱۲۰ کودک ۴ تا ۶ ساله آثارشان را برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشتند.وی همچنین افزود: نقاشیها گروهی، فردی و در موضوعهای آزاد بوده و همچنین کودکان با استفاده از تکنیک کلاژ روی سنگ، کوزه و سفال خلاقیتشان را به نمایش گذاشتند.ناصر فیض الله بیگی مربی نقاشی هم در رابطه با این نمایشگاه گفت: نزدیک به هزار اثر از کودکان با استفاده از ماژیک، گواش و آبرنگ به نمایش گذاشته شده.وی در مورد هدف از برپایی اینگونه نمایشگاه ها گفت: نقاشی وسیله ای است برای شکوفایی توانمندی و ...