شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "نمایشگاه رادیویی" دارند.

3rd ژانویه 2009 نمایشگاه نقاشی به شیوه رادیویی ۴
نمایشگاه نقاشی آثار ناصر فیض الله بیگی سروه و سعیده صائب به شیوه رادیویی برگزار شده و از هم اکنون از طریق سایت آرتاکردو قابل دسترسی می باشد. هنرمندانی که آثارشان در این نمایشگاه است معتقد به در هم شکستن روش های سنتی توجه  برپایی نمایشگاه هستند . در این نمایشگاه مخاطب با گوش دادن به یک فایل صوتی  تابلو ها را تجسم می کنند. علی عابدی گوینده این فایل صوتی یک به یک به سراغ تابلو ها می رود و با بیان جزئیات تابلوها و ارائه تفسیر خود سعی می کند مخاطب را در تجسم آثار یاری نماید.موسیقی متن فایل صوتی این نمایشگاه نیز از توسط عابدی تهیه شده است. فیض الله بیگی به شارنیوز گفت: این برای اولین بار در جهان است که نمایشگاه رادیوی برگزار می شود....