شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "نمایشگاه پوشاک" دارند.

21st دسامبر 2014 برپایی نمایشگاه پوشاک زمستانه ۰
فروش فوق العاده زمستانی پوشاک و کفش از ۹۳/۹/۲۷ آغاز و بمدت ده روز در مجتمع تجاری زوزان  واقع در خروجی جاده بانه برگزار میشود. قاسمی مدیر روابط عمومی فروش زمستانه به شارنیوز گفت: سعی بر این بوده که اجناس ارایه شده نسبت به سطح بازار با قیمت مناسبتر و تخفیف بیست درصدی به همشهریان عرضه شود و با توجه به سرمای هوا، مناسبترین مکان با مشورت شورا و اداره اصناف ،مجتمع زوزان که سرپوشیده و در حال اتمام است در نظر گرفته شد. در این رابطه همچنین یزدانی رئیس اتاق اصناف سقز گفت: فروش فوق العاده برای تنظیم بازار دایر می گردد و متولی اصلی در این امر اتاق اصناف و اداره ی صنعت و معدن شهرستان است. وی همچنین گفت: به زودی در ...