شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "نوازنده" دارند.

27th اکتبر 2009 استاد تنبک ایران میهمان هنرمندان سقزی ۸
یکشنبه شب 3/8/88 سقز میزبان یکی از استادان بنام موسیقی ایران در تنبک نوازی بود. وی کسی نبود جز بهمن رجبی که به دعوت رضا صلواتی یکی از شاگردانش  به سقز آمده بود. "بهمن رجبی در سال 1318 در يکي از محله هاي فقير نشين رشت متولد شد. تنبک‌نواز، نويسنده، محقق و سخنور نظام موسيقي ايران مي باشد. بهمن رجبي تکنوازي ودو نوازي تنبک و همکاري با سازهاي ملوديک را از سال 1350 نشان داده است.آخرين اجرای تکنوازی، گروهنوازی خود را با سازهاي ملوديک در سال 1384 با ارکستر ملل به رهبري پيمان سلطاني اجرا کرده که طي آن از تکنوازی (که تجسم ريتميک قسمت اول قطعه ي موتزارت بود) با تنبک نوازي خود ، قطعه را نيز پياده کرده است. بهمن رجبي وابسته به هيچ يک از نهادهاي موسيقی - چه دولتی و ...