شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "هاشمی" دارند.

21st ژانویه 2015 پرداخت دیه فرد متوفی در سفر وزیر ۰
رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان : با همکاری استاندار کردستان، دستگاه قضایی، شبکه بهداشت و درمان و بیمه ایران در استان کردستان، دیه فرد متوفی در جریان سفر وزیر بهداشت به کردستان پرداخت شد.