شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "هتل کرد" دارند.

6th نوامبر 2015 “هتل کرد” چشم و چراغ مسافران شهر مهمان نواز ۲۷
از هر طرف که به میدان مادر وارد شوید یک ساختمان زیبا و بزرگ نظر رهگذران را به خود جلب می کند که بر روی آن نوشته شده است "هتل کرد"!  این ساختمان که چند ماه بیشتر به بهره برداری اش زمان نمانده، قرار است پاسخی باشد به یک کمبود تاریخی و تحقق رویای هتلی زیبا و در خور که این شهر کهن تا به حال به خود ندیده است.فرصتی دست داد تا به همراه کاوه احمدی – سرمایه گذار و مالک هتل- بازدیدی از محل داشته باشیم و در مورد جزئیات ساخت، امکانات و مشکلات پشت سر نهاده شده و چشم انداز آینده کار گفتگو کنیم. ابتدا مشاهدات شارنیوز از هتلی که حدود  60 درصد آن تکمیل شده و قرار است تا نوروز به بهره برداری برسد را بخوانید تا برسیم به مصاحبه ......