شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۱/۰۳/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "هشتمین جشنواره تئاتر کردی" دارند.

۲۲ام شهریور ۱۳۸۸ در بررسی متون با اغماض برخورد شده است ۸
مهر ماه 88 ماه تئاتر  سقز خواهد بود از یک طرف حضور سه نمایش در جشنواره بین المللی مریوان که در اوایل مهرماه برگزار خواهد شد و مهمتر از ان هشتمین جشنواره تئاتر کردی که مهمنرین رویداد فرهنگی مناطق کردنشین است در اواخر همین ماه برگزار خواهد شد. این واقعه مهم  سال ها قبل با تلاش تئاتری های سقزی پایه ریزی شد. بعد از اعلام وصول بیش از 40 اثر توسط دبیرخانه این جشنواره، فاز بعدی یعنی بازخوانی متون آغاز شد و چند روز قبل نتایج نهایی جهت ورود به مرحله بازبینی اعلام گردید. از میان 42 متن بازبینی شده، 15 متن مورد تایید هیات سه نفره بازبین قرار گرفت. جهت بحث پیرامون نحوه بررسی آثار با فریدون حامی بازیگر و کارگردان تئاتر و عضو هیات بازبین به گفتگو نشستیم. حامدی در خصوص نمایشنامه های رد شده اظهارداشت: حدود 25 درصد نمایشنامه ...