شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "هفته ی کتاب و کتابخوانی" دارند.

11th نوامبر 2014 20 هزار جلد کتاب میزبان کتاب خوانان سقزی ۰
در سالهای اخیر عوامل زیادی بر حضور کتاب، در سبد کالای خانواده سایه انداخته است، عواملی چون توقیف انتشارات باسابقه و معتبر، سانسور  محتوا و عدم ارائه ی مجوز چاپ، عدم حمایت از نویسندگان و ناشران، اختصاص دادن امکانات به ناشران و نویسنده گانی با گرایش فکری خاص و از همه مهم تر گران شدن قیمت کتاب به دلیل تحریم چوب و کاغذ در اقتصاد تورمی این روزها نقش بسزایی را در حذف این کالای فرهنگی از سبد خرید ایفا کرده اند. از طرفی رقبای سرسختی چون اینترنت و رسانه های جمعی بخش قابل ملاحظه ای از وقت مفید افراد را به خود اختصاص داده و مجال هنر نمایی برای صفحات کاغذی نگذاشته اند! در مقابل رکودی که در آمارهای واقعی شاخص مطالعه در کشور به چشم می ...