شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "هنرمندان" دارند.

12th ژوئن 2015 هنرمندان از عدم حمایت دولت و نگاه امنیتی به حوزه فرهنگ سخن گفتند ۰
عصر روز چهارشنبه 20 خرداد فرماندار سقز و معاونانش میزبان هنرمندان و اعضای انجمن های هنری سقز بودند و ساعاتی پای دردذل ها و انتقاد های صریح آن ها از وضعیت فرهنگی سقز نشستند. دبیر و هماهنگ کننده ی جلسه اسماعیل پاشایی، علی رغم اینکه از وقت جلسه به نفع هنرمندان استفاده کرد و خود چیزی نگفت اما بارها مورد اشاره سخنرانان قرار گرفت و جملگی از انتخاب او به عنوان دبیر اجرایی جشنواره تئاتر کردی ابراز خوشحالی کرده و این انتخاب را به فال نیک گرفتند. پاشایی جدا از سمت جدیدش_به دستور فرماندار_مسئولیت هماهنگی  دیدارهای هفتگی انجمن ها را با فرماندار عهده دار شد، تا جلسات به صورت تخصصی تر ادامه یافته و مطالبی که در جلسه چهارشنبه مجال بازگویی نیافت در آنجا مطرح شود. این خبر مورد استقبال همه حاضران قرار گرفت....