شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "هژبری" دارند.

20th ژوئن 2016 بحثی پیرامون میراث فرهنگی سقز_کردستان؛ جایگاه زیویه و کرفتو ۷
سال ۱۳۵۴ شمسی است و جناب آقای عمر فاروقی بعنوان رییس اداره فرهنگ سقز فعالیتش را شروع می کند. ایشان تا سال ۱۳۶۲ شمسی عهده دار این پست مهم در یکی از بزرگترین شهرستان های کردستان هستند که مشهورترین آثار باستانی کردستان یعنی زیویه و کرفتو را زیر نظر دارد و از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید کاوش های علمی زیویه را در کارنامه خود دارد.سال ۱۳۶۲ استاد عمر فاروقی کنار گذاشته شد. بعد از این، دوره ای طولانی کاک عبدالله قسیمی به سمت مدیریت اداره میراث فرهنگی سقز گمارده می شود. ایشان تا تیرماه سال ۱۳۸۷ عهده دار این پست هستند. در زمان صدارت ایشان در این پست اتفاقات بسیاری برای این دو سایت مهم افتاد از جمله ادامه کاوش های علمی زیویه، ساماندهی کرفتو و... پس از آن مهندس رامین ...