شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "هیرش سلطانپناه" دارند.

7th فوریه 2015 مرکز “رشد و فناوری” ایجاد می شود ۰
در تاریخ 1393/11/15 کارگاه توجیهی ایجاد "مرکز رشد و فناوری" دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز ساعت 11:30 در سالن اجتماعات استاد دکتر محمد فاضلی واحد سقز برگزار گردید.این کارگاه با حضور مسؤولان استانی، آقایان دکتر هیرش سلطان پناه، دکتر مصطفی باغبانیان رییس شورای اقتصاد دانش بنیان استان کردستان و دکتر مسعود قریشی رییس مرکز رشد و فناوری واحدسنندج، با استقبال اعضای هیأت علمی و کارکنان و دانشجویان واحد سقز روبرو گردید.دکتر محسنی رییس واحد سقز، پس از خیر مقدم به حاضران جلسه، توجه به ضرورت شرکت های دانش بنیان و کم تر شدن وابستگی دانشگاه به شهریه دانشجو و در راستای کیفی سازی دانشگاه وعده داد به زودی در واحد سقز، مرکز رشد و فناوری ایجاد گردد.آنگاه آقایان دکتر سلطان پناه، دکتر باغبانیان و دکتر قریشی هر یک به بیان شرایط و ...