شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "واحد مسکونی" دارند.

26th دسامبر 2008 واحد های مسکونی بنیاد مسکن آماده تحویل شد ۰
معاون مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان كردستان گفت: اكنون 34واحد مسكوني شهري اين بنياد در شهرستان سقز آماده واگذاري به متقاضيان است. اين واحدها از 220 تا 600 ميليون ريال قيمت دارند.