شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۱/۰۸/۱۴۰۰

مطالبي که برچسپ "والیبال" دارند.

13th سپتامبر 2013 برگزاری چهارمين کارگاه آموزشي طراحي تمرين واليبال ۰
چهارمين کارگاه آموزشي طراحي تمرين و يکسان سازي تمرينات واليبال به ميزباني شهرستان سقز آغاز  شددر راستاي برنامه ريزي هاي کميته آموزش هيأت واليبال کردستان چهارمين کارگاه آموزشي طراحي تمرين را در چهارمين ماه متوالي با حضور کليه مربيان فعال کانون هاي استعداديابي واليبال بانوان و آقايان در سالن شهيد فهميده سقز در حال برگزاری استتدريس و مديريت اين دوره دانش افزايي بر عهده محمدرضا احمدي مدرس رسمي فدراسيون واليبال و داراي مدرک مربيگري سطح 3 جهاني در اين رشته ي ورزشي است.گفتني است همانند کليه کارگاه هاي برگزار شده در سال جاري در پايان اين دوره نيز به شرکت کنندگان گواهينامه شرکت در اين کارگاه از سوي هيأت واليبال استان اهداء خواهد شد.