شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "وحدت" دارند.

31st ژانویه 2015 وحدت؛ استراتژی سیاسی یا تمرین مدارا؟ ۰
1. مقوله‌ی وحدت مذاهب اسلامی را به عنوان گفتمانی که در چند دهه‌ی اخیر در میان بسیاری از کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته‌است به‌طور کلی می‌توان در دو سطح بررسی کرد: سطح اول در روابط میان کشورهای اسلامی که دارای اقلیت‌ها و اکثریت‌های شیعه یا سنی هستند و سطح دوم در وضعیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حاکم بر هرکدام از این اقلیت‌ها و نسبت‌شان با حکومت‌های مرکزی که به نوعی اکثریت مذهبی را نمایندگی می‌کنند؛ دو سطح نسبتاً متفاوتی که به شکل عجیبی در هم تنیده‌ و به مناسبات سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی حاکم بر منطقه‌ی خاورمیانه و جهان اسلام در چند دهه‌ی گذشته شکل داده‌است. البته در این میان نباید وضعیت کشورهایی مانند سوریه و بحرین را از نظر دور داشت که نسبت یادشده در آن‌ها معکوس است، یعنی دارای اقلیت مذهبی حاکم و اکثریت ...