شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "وریا غفوری" دارند.

29th مارس 2016 نوشتن از نوشتن ۳
اگر نتهای موسیقی توان خلق اثری هنری و قابل تقدیر که یارای نوازش روح و روان آدمی را داراست، دارند، کلمات نیز با در کنار هم قرار گرفتن و سحر نهفته در خود برای القای معانی، در همان حد و حتی بیشتر ایفای نقش می کنند. ارتباطی که نویسندە با کلمات دارد و رابطه ای که از طریق نوشتن در صدد خلق آن است، تأثیری به مراتب ماندگارتر و عمیق تر در جامعه بر جای می گذارد. از این رو نوشتن به همان میزان که نوازشگر روح خالق خود است

22nd فوریه 2015 سایه عشق بر گذرگاه میان کرمانجی و سورانی ۰
انجمن فرهنگی ادبی "په یڤ" سقز همایشی تحت عنوان "سایەی عشق، نظری اجمالی بر آثار محمد اوزون(٢٠٠٧-١٩٥٣) رمان نویس برجستەی کرد ترکیە" برگزار کرد. سخنران این نشست وریا غفوری مترجم آثار محمد اوزون بود که پس از ارائەی شرحی مختصر بر زندگی این نویسنده، بە معرفی برجستەترین آثار وی پرداخت. غفوری بە تازگی رمان "روشن همچون عشق، تاریک همچون مرگ" از این نویسندە را بە کردی سورانی ترجمە کردە است که از سوی انتشارات اندیشە در سلیمانیەی عراق چاپ و منتشر شدە است. مترجم در این جلسه خاطر نشان کرد کە "محمد اوزون" یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان در سیر رمان نویسی کردی بودە و اهمیت کار او زمانی آشکارتر می شود کە رمان نویسی کردی علی‌الخصوص رمان نویسی بە دیالکت کرمانجی تا زمان آغاز بە کار اوزون پیشرفت چندانی نداشتە و محمد اوزون جهت ...