شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "وریا فرجی" دارند.

15th دسامبر 2015 انتخاب بر پاشنه تخریب می چرخد ۴
چندی پیش یکی از دوستانم از تهران برای خرید به اینجا آمده بود ، هنگام تحقیق و انتخاب اجناس در بین مغازه های مختلف موردی که جلب توجه می کرد این بود که افراد و فروشندگان به جای تمرکز بر روی کیفیت کالای خود و برشمردن ویژگی های خوب و مزایای اجناس بیشتر به فکر تخریب اجناس و هم چنین فروشندگان دیگر هستند که جنس فروشندگان دیگر همگی بی کیفیت و نامرغوبند و همکاران خود را به انواع تقلب در کار متهم می کردند و تا جایی پیش رفتند که این بندگان خدا پس از دو روز توان و جرات انتخاب نداشته و به همه اجناس به دیده تردید نگاه می کردند. این برش کوتاه در واقع بیانگر رفتار غلط و اشتباهی است که اکثریت جامعه ما را در بر گرفته است فرهنگی مبتنی بر تخریب دیگران، و فرقی هم ...