شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۶/۰۷/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "وشه‌ی موباره‌کی بێمانا" دارند.

12th October 2008 “وشه‌ی موباره‌کی بێمانا” انتشار یافت ۰
کتاب ترجمه ی دیگری از منصور تیفوری انتشار یافت .تیفوری این بار به سراغ یکی از زمینه های تخصص خود یعنی ادبیات روسیه رفته و کتاب "وشه‌ی موباره‌کی بێمانا" که به سه نویسنده مشهور دوران استالین اختصاص دارد را ترجمه و تالیف کرده است. نویسنده " وشه‌ی موباره‌کی بێمانا" رضا علامه زاده بوده که تیفوری آن را به کردی ترجمه نموده است. منصور تیفوری در مورد این کتاب به شارنیوز گفت: اوسیپ ماندلشتام، در بازجوئیهای خود در مقابل پلیس کا.گ.ب (سازمان اطلاعات شوروی) و در عصر غلبه جباریت استالینی، در شرح دیدگاه ادبی خود در شویی که در هجو استالین نوشته و به خاطر آن محاکمه و تبعید و بعد کشته میشود می گوید: "من در آثارم همان راه سنتی ادبیات روسیه (پترزبورگی) را ادامه داده ام، ارائه ی تصویری ساده ...