شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "وشوو" دارند.

15th مارس 2009 قهرمانی یک سقزی در وشوو ۳
دکتر طاهر قدرتی مقام اول و مدال طلای مسابقات وشوی کشور چین را کسب نمود.