شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "ولادت" دارند.

5th فوریه 2009 آزموده های مردمان سقز از ولادت طفل و مامایی سنتی تا دوره کنونی ۷
پس از معاینه ماما اعلام می کرد چه زمانی احتمالاً طفل به دنیا خواهد آمد و به همان زن امدادگر اولیه(به‌رمامان) سفارش و دستوراتی ارائه می کرد که او هم بلافاصله در نقش دستیار ماما انجام وظیفه می کرد.در گذشته های نه چندان دور مردمان این خطه بر این باور بودند که زنی که در حال زایمان است موجودی پاک و معصوم و مقدس است و فرشته های گسیل شده از ناحیت خداوند برای او دعا می کنند و دعای آنها مبنی بر مرگ و سرزا رفتن زائو است