شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "ِپه یف" دارند.

22nd فوریه 2015 سایه عشق بر گذرگاه میان کرمانجی و سورانی ۰
انجمن فرهنگی ادبی "په یڤ" سقز همایشی تحت عنوان "سایەی عشق، نظری اجمالی بر آثار محمد اوزون(٢٠٠٧-١٩٥٣) رمان نویس برجستەی کرد ترکیە" برگزار کرد. سخنران این نشست وریا غفوری مترجم آثار محمد اوزون بود که پس از ارائەی شرحی مختصر بر زندگی این نویسنده، بە معرفی برجستەترین آثار وی پرداخت. غفوری بە تازگی رمان "روشن همچون عشق، تاریک همچون مرگ" از این نویسندە را بە کردی سورانی ترجمە کردە است که از سوی انتشارات اندیشە در سلیمانیەی عراق چاپ و منتشر شدە است. مترجم در این جلسه خاطر نشان کرد کە "محمد اوزون" یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان در سیر رمان نویسی کردی بودە و اهمیت کار او زمانی آشکارتر می شود کە رمان نویسی کردی علی‌الخصوص رمان نویسی بە دیالکت کرمانجی تا زمان آغاز بە کار اوزون پیشرفت چندانی نداشتە و محمد اوزون جهت ...