شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "پاسارگاد" دارند.

8th نوامبر 2014 توضیحی بر ماجرای پیش فروش مغازه های مجتمع تجاری زیرگذر میدان آزادی ۰
در پی انتشار مطلبی از جناب آقای مهندس دوغی، ریاست محترم کمیسیون عمران و شهرسازی شورا، در ارتباط با پیش فروش مغازه های زیرگذر آزادی و به تبع آن، بحثها و  اظهار نظرها پیرامون موضوع در محافل و در فضای مجازی، لازم دیدم مطالبی را جهت استحضار شهروندان گرامی به حضور ارسال نمایم.• پیش فروش قانونی است یا غیرقانونی؟• 50 درصد پیشرفت کار حاصل شده است یا خیر؟• شرط 50 درصد پیشرفت کار برای پیش¬فروش کافی است یا نه؟• آیا نامه¬ی شهرداری در جلسه¬ی شورای شهر مطرح شده است؟• . . .این ها پرسش هایی است که به ویژه پس از طرح موضوع پیش فروش مغازه های زیرگذر آزادی در ذهن های زیادی ایجاد شده است و این جانب در حدّ نیاز و امکان به این ...

7th نوامبر 2014 “به رگاراج” آسفالت شد ۰
شهرداری از جمعه آفتابی سقز استفاده کرد و با آسفالت کردن میدان آزادی (به ر گاراج) به بیش از 4 ماه مسدود بودن این میدان به خاطر ساخت زیرگذر عابر پیاده پایان داد. فرآیند آسفالت این میدان تا حوالی عصر جمعه طول کشید و در این مدت مردم نیز با اشتیاق نظاره گر این اتفاق بودند.