شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۶/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "پرنده" دارند.

9th آوریل 2009 ویدیوی از پرنده مشهور ساکن میدان قدس ۱۷
کسانی که میدان قدس مسیر دائم عبور و مرور آنان است، پرنده ای نظرشان را جلب کرده که همراه از آینه خودرو های پارک شده به نظاره خود مشغول است. شاید این برداشتی است که رهگذران از نگاه کردن های این پرده در آینه خودروها دریافته باشند اما هرچه باشد این پرده مترصد پارک خودروها است. httpv://www.youtube.com/watch?v=JpV9xWKhYZc