شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۶/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "پرنده" دارند.

۲۰ام فروردین ۱۳۸۸ ویدیوی از پرنده مشهور ساکن میدان قدس ۱۷
کسانی که میدان قدس مسیر دائم عبور و مرور آنان است، پرنده ای نظرشان را جلب کرده که همراه از آینه خودرو های پارک شده به نظاره خود مشغول است. شاید این برداشتی است که رهگذران از نگاه کردن های این پرده در آینه خودروها دریافته باشند اما هرچه باشد این پرده مترصد پارک خودروها است. httpv://www.youtube.com/watch?v=JpV9xWKhYZc