شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۶/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "پسته" دارند.

11th می 2015 آیا پسته سقز بازار را از پسته رفسنجان خواهد ربود؟ ۰
تصور اینکه روزگاری در سقز پسته تولید شود، غیر ممکن بود اما امسال و به همت باغداران سقزی اولین برداشت از پسته سقز صورت خواهد گرفت و ممکن است این تجربه زمینه تحولی را در کشاورزی این شهرستان ایجاد کند.به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز علی اکبرورمقانی  فرماندار سقز  از اولین باغ پسته شهرستان و نهالستان این باغ بازدید کرد. در حاشیه این بازدید با بیان اینکه کاشت پسته از نظر اقتصادی بسیار با صرفه است افزود:درخت پسته معمولا در 7 سال میوه آن به بار می نشیند که صاحب باغ اعلام کرده که در امسال که سال پنجمش است پسته برداشت می کند. عکس: روابط عمومی فرمانداری سقزورمقانی اضافه کرد با اقدام این باغدار تحول مناسبی در بخش کشاورزی شهرستان ایجاد خواهد شد وسایر باغداران می توانند ترغیب وتشویق به این ...