شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۱/۰۵/۱۳۹۸

مطالبي که برچسپ "پل" دارند.

۴ام اسفند ۱۳۸۷ پل قدیمی سقز ۱

۲۴ام آبان ۱۳۸۷ کذر مردم از رودخانه سقز در پاییز ۰