شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "پل" دارند.

22nd فوریه 2009 پل قدیمی سقز ۱

14th نوامبر 2008 کذر مردم از رودخانه سقز در پاییز ۰