شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "پیاده روی" دارند.

28th ژانویه 2009 همایش بزرگ پیاده روی خانواده ۰
شارنیوز:اداره تربیت بدنی سقز روز جمعه مسابقه پیاده روی خانواده را برگزار می کند. علاقمندان به شرکت باید ظرف روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری جهت ثبت نام به اداره تربیت بدنی مراجعه کنند.