شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "پیام نور سقز" دارند.

9th فوریه 2014 برگزاری همایش اعتیاد نوظهور، چالش ها و عواقب ۰
 رئيس دانشگاه پيام نور مرکز سقز از برگزاري همايش تخصصي «اعتیاد نوظهور، چالش ها و عواقب» توسط اين مرکز دانشگاهي خبر داد دکتر علیرضا شریفی در خصوص اهداف برگزاري اين همايش گفت: شناخت و آگاهی در مورد اعتیاد نوظهور، پیامدها و عوارض آن در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی، آگاهی بخشی درخصوص شیوه های پیشگیری و مقابله با اعتیاد نوظهور از جمله اهداف برگزاري اين همايش در شهر سقز استوي درخصوص محورهای این همایش خاطرنشان ساخت: همایش اعتیاد نوظهور در چهار محور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و قضایی و همچنین روانشناسی و سلامت برگزار می گرددرئيس دانشگاه پيام نور سقز در تبیین این محورها گفت:  در بخش اجتماعی مسائلی نظیر: نابرابری های اجتماعی، رسانه های جمعی، نهاد خانواده، گروه همسالان، امید به آینده و اعتیاد نوظهور، در بخش فرهنگی مسائلی نظیر: تحول ارزش ها، شادی و نشاط در جامعه، ...