شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "چهارشنبه سوری" دارند.

19th مارس 2009 چهارشنبه سوری ۰
در چهارشنبه سوری امسال تنها یک دختر 12 ساله از ناحیه دست دچار آسیب شده است. حضور نیروهای انتظامی و ضد شورش در سطح شهر در این ایام محسوس است.