شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۶/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "چوپان" دارند.

۱۴ام شهریور ۱۳۹۴ چوپان کوچک ۰
در مسیر کوه "رووش" - عکس: مسعود شریفی