شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۷/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "کاروان سرا" دارند.

1st November 2008 برای ثبت کاروانسرای تاژه وانچی کاری بکنید ۵
آزاد کریمی محقق و نویسنده ، مقالاتی را در زمینه ی پیشینه ی بخشهایی از شهر دیرینه سقز در جرائد مختلف منتشر کرده، در مورد ضرورت ثبت کاروانسرای تاژه وانچی «سرای اتحاد » به عنوان اثر ملی نامه ای خطاب به مسئولان سازمان میراث فرهنگی سقز و استان نوشته است که نسخه ای از آن در اختیار شارنیوز هم قرار گرفته است که متن کامل آن در پی می آید. کریمی در این نامه ضمن اشاره به پیشینه تاریخی و اهمیت این کاروانسرا، پیشنهاداتی را در خصوص ثبت آن ارائه داده است. برطبق گزارشهای ناشی از اظهارات برخی از بازماندگان خانواده های قدیمی ساکن در شهر سقز مراجعه به آثار چاپ شده مانند کتابهای نویسنده های محترم سقزی ، همچون آقای عمر فاروقی ، محسن صدیقی  و مصطفی تیموزاده در اسناد و مدارک مثبوته در اداره ی ثبت اسناد و ...