شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "کانی زرین" دارند.

30th ژانویه 2016 کانی‌زیرین سقز؛ یادگاری از گذشتگان و میراثی برای آیندگان ۲
مقدمه کوه‌های زاگرس میراث‌دار بخش بزرگی از تاریخ ایران و شرح سرگذشت آدمی در دوره‌های گوناگون است. یکی از حکومت‌هایی که بخش اعظم میراث آن در بخشی از این جغرافیا به ودیعه نهاده شده پادشاهی ماناها (حدود 3000 سال پیش) است. متون آشوری در سدۀ نهم پیش‌ازمیلاد ماناها را حکومتی مستقل در محدودۀ جنوب دریاچۀ ارومیه معرفی کرده که ایالت‌های مهم‌شان ایزبیه / زیپیا، زیکیرتو و شهر شاهی آنان ایزیرتو بوده است. دیگر اطلاعات زبان‌شناسی از جمله نام تعدادی از پادشاهان مانا چون اواَلکی، ایرانزو، آزا، اولوسونو و آخسری از فحوای متون آشوری که عموماً گزارش لشکرکشی آشوری‌ها به این سرزمین است، دانسته شده است. از نظر سیاسی، مانایی‌ها با تکیه بر معادلات سیاسی به حفظ موقعیت خویش می‌پرداختند، بدین معنا که هرگاه هرکدام از دو همسایۀ مقتدرشان، اورارتو یا آشور، در اوج بودند، با آنان تفاهم‌نامۀ سیاسی می‌بستند و از ...

4th سپتامبر 2015 چرا میراث گذشتگان مهم است؟ ۰
کاوشگران محوطه باستانی کانی‌زیرین سقز نشستی تحت عنوان "چرا باید از میراث گذشتگانمان حفاظت کنیم؟" را روز چهارشنبه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز برگزار کردند. در این برنامه دلایل مشکلات باستان شناسی کردستان توسط علی هژبری (مدیر پایگاه میراث فرهنگی زیویه و کرفتو، سرپرست تیم کاوش کانی‌زیرین) مورد بررسی قرار گرفت.همچنین در مورد اهمیت مطالعات باستان‌شناسی و ضرورت حفظ میراث فرهنگی (نادر فرجی، دکترای باستان‌شناسی از دانشگاه میسور هند)، ضرورت حفظ میراث فرهنگی با تأکید بر تجارب کشور لهستان (مارچین پاشکه، استاد باستان‌شناسی دانشگاه گدانسک لهستان)، مروری بر مطالعات باستان‌شناسی ماناها (یوسف حسن‌زاده، کارشناس باستان‌شناسی موزة ملی ایران)، تاریخچة مطالعات باستان‌شناسی در منطقة سقز (سالار صالحیه، دانشجوی دکترای باستان‌شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات)، اهمیت مطالعات میان‌رشته‌ای در کانی‌زیرین (محمد پروین، کارشناس باستان‌شناسی ادارة میراث فرهنگی شهرستان سقز)، جایگاه پژوهشی و اداری پایگاه میراث فرهنگی زیویه (سیروان محمدی‌قصریان، کارشناس ...