شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۶/۰۴/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "کاوان فتحی،قهرمان نژاد،علی ظفر قهرمان نژاد" دارند.

۷ام بهمن ۱۳۸۷ خوره به قهرمان نژاد تقدیم شد ۰
شارنیوز: دومین روز نمایش خوره به علی ظفر قهرمان نژاد تقدیم شد.وی از جمله هنرمندان تئاتر سقز است که هم اکنون در تهران زندگی میکند