شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "کاوان فتحی،قهرمان نژاد،علی ظفر قهرمان نژاد" دارند.

26th ژانویه 2009 خوره به قهرمان نژاد تقدیم شد ۰
شارنیوز: دومین روز نمایش خوره به علی ظفر قهرمان نژاد تقدیم شد.وی از جمله هنرمندان تئاتر سقز است که هم اکنون در تهران زندگی میکند