شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "کاوه قادری" دارند.

9th ژوئن 2015 موسیقی فولکلور در عصر جدید ۵
در عصر حاضر بشر همواره در جستجوی هویت خود می باشد. 'من کیستم' سوالی است که در اشکال گوناگون در زندگی ما مطرح است. فی الواقع بشر گرفتار چنان ورطه‌ای است که همواره به ناگزیر هویت خود را در معرض بازنگری و باز تعریف می بیند. بسیاری از جوامع همواره گرفتار مسائلی همچون پاک سازی قومیتی هستند اما هنگامی که از ماهیت قوم و قومیت سخن به میان می آید، پاسخی نداریم. مطالعات فولکلور ما را در شناخت قومیت ها، گذشته، و هویت اقوام کمک می کند. شفاهی بودن شاخصه اصلی فرهنگ است. سنت شفاهی در طول قرن ها حفظ شده است. این سنت در قالب گونه‌های روایی افسانه، اسطوره، داستان، جوک، قصه ی پریان، چکامه، حماسه، ضرب المثل و همچنین نقاشی فوکلور، لباس فولکلور، تئاتر فولکلور و ... ارائه شده است. مطالعات فوکلکور مطالعاتی جامع بوده و تمامی مصادیق فرهنگ ...

30th ژانویه 2015 شهروند نمونه ۱
شهروند خوب بودن مستلزم داشتن شاخصه‌هایی است که در این مختصر به برخی از آنها اشاره می شود. در مورد تعریف عبارت 'شهروند خوب' اجماع زیادی در میان صاحبنظران وجود ندارد. توماس هابز و ژان ژاک روسو در آثار خود (لویاتان و قرارداد اجتماعی) یک سیستم حاکمیتی را خلق کرده‌اند که در آن هر یک از افراد جامعه باید به سهم خود و به نحوی در خدمت این سیستم باشند. هابز معتقد است که بشر ذاتا خودمدار است بدان معنا که بشر عمر خود را تماما صرف این می کند که خود را صرف خوشبختی خود می کند. حتی آنگاه که بشر وارد روابط و مناسبات اجتماعی می شود، هدفش نه ایجاد مناسبات پایدار برای داشتن جامعه‌ای بهتر بلکه منافع شخصی خود می باشد. هابز بر این باور است که بشر خودمحور است چرا که میلی سیری ناپذیر ...