شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۶/۰۳/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "کتاب تاریخ و جغرافیای بانه" دارند.

۶ام بهمن ۱۳۸۷ “کتاب تاریخ و جغرافیای بانه” به چاپ رسید ۹
گردآورنده و محقق این کتاب محمد رئوف توکلی است که اقدام به گردآوری اسناد و بازخوانی تاریخ بانه نموده است. رویدادهای شهر سقز و معرفی چند شخصیت این شهر نیز به طور تفصیلی مورد اشاره قرار گرفته است