شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "کتب خطی" دارند.

12th سپتامبر 2009 سقز بیشترین تعداد کتب خطی در استان را داراست ۰
رسول گندمی افزود: این نمایشگاه دربرگیرنده نسخ قدیمی قرآن به اضافه عم جزء آقای پوریان و نیز سه کار تذهیب و گل مرغ بنده می باشد که پیشتر در موزه های ایران به نمایش درآمده اند می باشد.نسخ قرآن به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه متعلق به مردم می باشند.