شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "کشاورز" دارند.

15th جولای 2015 “یادم از کِشته خویش آمد و هنگام درو” ۳
کشاورزان در روزهای پایانی فصل برداشت گندم به سر می برند و در این گرمای طاقت فرسا و احتمالا با زبان روزه، ساعاتی سخت اما پر امید را می گذرانند. کشاورزان سقزی چیزی حدود 50 هزار تن گندم برداشت کرده و تحویل سیلو های مختلف داده اند.عکس های زیر را آقای پویا حسین زاده برای شارنیوز تهیه و ارسال کرده است.     

11th آگوست 2009 خریداری 70هزارتن گندم ۰
تا کنون 70 هزار تن گندم  از کشاورزان  سقز خريداري شده است که 64 هزار تن  از این خرید توسط اداره غله و شش هزار تن نيز توسط اداره تعاون روستايي بوده است.