شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۱/۰۹/۱۳۹۶

مطالبي که برچسپ "کلاغ یخ زده" دارند.

۱۷ام دی ۱۳۸۷ کلاغ یخ زده در سرمای سقز ۱