شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "کلاغ یخ زده" دارند.

6th ژانویه 2009 کلاغ یخ زده در سرمای سقز ۱