شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۹/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "کمال نوجوان" دارند.

۱ام اسفند ۱۳۸۷ باوک باوک به روی صحنه می رود ۰
شارنیوز:گروه نمایشی کمدی سقز که اجرای نمایش های "سی به سی ته لاقم که وی" و " زاوای زاوا " را در کارنامه خود دارند در آینده نزدیک نمایش کمدی جدید با عنوان "باوک باوکم" را به روی صحنه می رود.

۲۸ام آبان ۱۳۸۷ ۰
کمال نوجوان -کارکردان تئاتر- در حال آماده کردن نمایش طنز دیگری برای بهار امسال است. از وی تئاتر زاوای زاوا چند ماه پیش به روی صحنه رفت و با استقبال بسیار زیاد سقزی ها مواجه شد.