شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۴/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "کمبود آب" دارند.

۱۶ام شهریور ۱۳۸۸ بحران آب در روستاهای سقز ۰
مدیر آب روستایی سقز:بر اثر پايين رفتن بستر آب‌هاي زيرزميني در شهرستان سقز، برخي از روستاهاي اين شهرستان دچار افت شديد منابع آب شده‌اند این مشکل در روستاهای قه وخ و خیدر شدیدتر است