شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "کمبود آب" دارند.

7th سپتامبر 2009 بحران آب در روستاهای سقز ۰
مدیر آب روستایی سقز:بر اثر پايين رفتن بستر آب‌هاي زيرزميني در شهرستان سقز، برخي از روستاهاي اين شهرستان دچار افت شديد منابع آب شده‌اند این مشکل در روستاهای قه وخ و خیدر شدیدتر است