شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "کمپ" دارند.

21st ژوئن 2015 هزار و 50 معتاد آشکار و ده ها هزار پنهان ۰
اعتیاد بلای جان سقز و اکثر شهرهای ایران است و همه خانواده ها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با آن دست به گریبان هستند و هر روز نیز بر ابعاد آن افزوده می شود. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر سقز با ارائه آماری نگران کننده گفت: در این شهرستان یک هزار و 50 معتاد شامل خرده فروش، نگهدارنده،حمل کننده و توزیع کننده وجود دارد که برای همه آنها شناسنامه تهیه شده است. با توجه به اینکه همواره امار رسمی درصد ناچیزی از واقعیت های موجود را در جامعه نشان می دهند باید هر روز نسبت به روز قبل بر تلاش ها برای آگاه سازی جامعه اقدامی افزونی نمود.همایش پیشگیری از اعتیاد روز پنج شنبه 28 خرداد در سالن کنفراس کتابخوانه شماره 1 سقز با همکاری سازمان بهزیستی و انجمن همیاران سلامت روان و کمپ ترک اعتیاد طلوع پاکی برگزار ...