شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۱۱/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "گازگرفتکی" دارند.

۷ام اسفند ۱۳۸۷ گاز گرفتگی در خیابان استاد شیرازی ۰
جسد فردی به نام حسن شافعی در منزلش پیدا شد. وی بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده بود