شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۷/۱۳۹۶

مطالبي که برچسپ "گرافیتی" دارند.

۶ام شهریور ۱۳۹۴ دیوار های شهر و چند گرافیتی دیگر ۷ gratfi
چند ماهی از انتشار عکسی در شارنیوز می گذرد که در آن با اشاره به گرافیتی کشیده شده بر روی یکی از دیوار های بلوار انقلاب، از آغاز دوره گرافیتی به عنوان یکی از نمادهای هنر خیابانی(شهری) در سقز یاد شده بود. از آن روز به بعد تعداد این گرافیتی ها در شهر بیشتر شده و در محله های مختلف شاهد آثار جدیدی از هنرمندان گمنام این وادی هستیم.اگرچه هنوز نمی توان مفهومی منطبق برآنچه هنر خیابانی برآن پایه نهاده شده است را در این آثار ببینیم که این مفاهیم عمدتا دهن کجی به هنر های رسمی است که در قالب گالری ها و در محافل رسمی عرضه می شود و یا اسپری های رنگ به مثابه ابراز اعتراض عمل کرده و از این راه هنرمند گرافیتی کار به انتقال پیام مورد ...