شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "گرافیتی" دارند.

28th آگوست 2015 دیوار های شهر و چند گرافیتی دیگر ۷
چند ماهی از انتشار عکسی در شارنیوز می گذرد که در آن با اشاره به گرافیتی کشیده شده بر روی یکی از دیوار های بلوار انقلاب، از آغاز دوره گرافیتی به عنوان یکی از نمادهای هنر خیابانی(شهری) در سقز یاد شده بود. از آن روز به بعد تعداد این گرافیتی ها در شهر بیشتر شده و در محله های مختلف شاهد آثار جدیدی از هنرمندان گمنام این وادی هستیم.اگرچه هنوز نمی توان مفهومی منطبق برآنچه هنر خیابانی برآن پایه نهاده شده است را در این آثار ببینیم که این مفاهیم عمدتا دهن کجی به هنر های رسمی است که در قالب گالری ها و در محافل رسمی عرضه می شود و یا اسپری های رنگ به مثابه ابراز اعتراض عمل کرده و از این راه هنرمند گرافیتی کار به انتقال پیام مورد ...