شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "گردشگری سلامت" دارند.

2nd فوریه 2014 گردشگری سلامت در کردستان ۰
چگونه می‌توان استان کردستان را به قطب توریسم‌درمانی کشور و منطقه تبدیل کرد؟ هدف از ارائه‌ی اين مطلب معرفي صنعت گردشگري سلامت به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي مهم برای توسعه‌ی پايدار استان كردستان با توجه به پتانسيل‌هاي موجود است كه مطمئناً با مد‌نظر قرار دادن اين صنعت مي‌توان تحولي عظيم در اقتصاد استان ایجاد کرد و وضعيت بهداشت و درمان كردستان را نیز ارتقا بخشید. در دنياي کنونی به صنعت جهانگردي به عنوان يكي از متنوع‌ترين و مهم‌ترين صنايع، توجه ويژه‌اي مي‌شود، خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه كه دیگر اشكال اقتصادی ممكن است زياد موفق نباشند، گردشگری به‌عنوان منبع اصلي درآمد، اشتغال‌زايي، رشد بخش‌خصوصي و توسعه‌ی ساختارهای زيربنايي تلقی می‌گردد. در حال حاضر گردشگری بعد از صنایع نفت و خودرو به عنوان سومين صنعت درآمدزا در جهان شناخته می‌شود و گردشگري سلامت نیز به عنوان شاخه‌اي مهم از صنعت ...