شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "یارمهربان" دارند.

18th نوامبر 2015 پنج شنبه ای با یار مهربان ۰
بدي زندگي وراي همه ي اسرارش، بي تكرار بودن آن است، اينكه نمي داني اگر در نقطه اي ديگر، زماني ديگر پا به عرصه ي حيات مي گذاشتي، شاهزاده اي "رمي" مي شدي كه جهاني را در اتش عشق "هلن" سوزاند يا "آرشي " ايراني تبار كه جانش را در تيري بر خاك سرزمينش نشاند، نمي توان يك بار در سقز متولد شد و يك بار در لندن، يك بار زن بود و يك بار مرد، زندگي با همه ي قشنگي اش سرشار از تجربه هاي دست نيافتني ست، چرا كه هيچ كس دو بار در اين جهان نزيسته است و دو نقش را تجربه نكرده است.كساني كه كتاب مي خوانند مي دانند كه تجربه ي حس زندگي از سقز تا پاريس، از هزاران سال پيش تا امروز، رويايي دور از دسترس نيست كسي كه كتاب مي خواند مي داند ...