شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "یار مهربان" دارند.

20th نوامبر 2015 خواستیم و شد! ۰
دلمان جمع های دوستانه می خواست، دلمان بوی کاغذ و خاک کتاب های در قفسه مانده می خواست، دلمان حتی هیجان برگرداندن کتاب و خواندن قیمت پشت جلد را می خواست. می خواستیم باور کنیم که بعد از این همه سال سخت، هنوز ادم هایی که تفکرهای گوناگون را نمایندگی می کنند می توانند دور هم زیر یک سقف جمع شوند، که هنوز در  همهمه ی بوفه ها و ظرف های انچنانی در اراستگی منزل جایی برای چند کتاب هست. که هنوز  کسانی هستند که شب ها برای بچه هایشان قصه "هایدی و زیبای خفته" می خوانند، که هنوز بچه هایی هستند که به کتابی می چسبند و با وعده های دیگر، آن را سر جایش نمی گذارند.دلمان می خواست باور کنیم که هنوز هستند دلداده گانی که قرار عاشقانه شان را در مکانی فرهنگی  می گذارند.که هنوز هستند کسانی که ...

20th نوامبر 2015 فعالین حوزه های مختلف چه کتابی می خوانند؟ ۰
"پنج شنبه ای با یار مهربان" برگزار شد و از هر قشری می توان کسی را در این کتابخانه عمومی یافت. اینکه بازدیدکنندگان مخصوصا شخصیت های مطرح چه می خرند و چه می خوانند کنجکاوی برانگیز بود. این سوال به همراه چند پرسش ثابت در حوزه کتاب را با بعضی از حاضران در میان گذاشتیم که جواب های آنها در ادامه قابل دسترس است. سوالات عبارت بودند از: 1،  چند کتاب مهم که تا به حال مطالعه کرده اید2. چقدر وقت برای مطالعه می گذارید؟3. حوزه یا حوزه های مطالعاتی شما کدام ها هستند؟4. آیا فضای مجازی می تواند جانشین دنیای کتاب و مطالعه شود؟5، برای ارتقا فرهنگ مطالعه در جامعه چه کار می توان کرد؟ حسن رحیمیان - دبیر و فعال فرهنگی کتاب های "قلعه حیوانات" از جورج اوروول، "چیشتی مجیور" از ماموستا هه ژار و " پیرمرد و ...