شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۹/۱۳۹۵

مطالبي که برچسپ "شلیک" دارند.

۱۳ام آذر ۱۳۸۷ سرقت مسلحانه 5 زخمی بر جای گذاشت ۰