شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۱/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "13 به در" دارند.

3rd آوریل 2015 سیزده به در 94 ۵
چند عکس از سیزده به در سال 94 در سقز در ادامه می آید، چند عکس پایانی مربوط به "قوپی رجبی" است که هرسال جمع کثیری از همشهریان میزبانی می کند.

4th آوریل 2009 “سیزده به در” آفتابی و دلچسپ ۳
13 به در امسال هوا ببرای رفتن به دامان  طبیعت  مساعد و به همین دلیل بود که برای ساعاتی سقز خالی از سکنه شد.طبیعت اطراف سقز هم از همیشه دل انگیز تر بود. عکس های زیر از مناطق تفرج گاه های محور سقز - بانه تهیه شده است....