شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۱/۱۱/۱۳۹۸

مطالبي که برچسپ "13 به در" دارند.

۱۴ام فروردین ۱۳۹۴ سیزده به در 94 ۵
چند عکس از سیزده به در سال 94 در سقز در ادامه می آید، چند عکس پایانی مربوط به "قوپی رجبی" است که هرسال جمع کثیری از همشهریان میزبانی می کند.

۱۵ام فروردین ۱۳۸۸ “سیزده به در” آفتابی و دلچسپ ۳
13 به در امسال هوا ببرای رفتن به دامان  طبیعت  مساعد و به همین دلیل بود که برای ساعاتی سقز خالی از سکنه شد.طبیعت اطراف سقز هم از همیشه دل انگیز تر بود. عکس های زیر از مناطق تفرج گاه های محور سقز - بانه تهیه شده است....